RoháčekMarek1,4

Marek 1:4

Evanjelium podľa Mareka

Ján vy­stúpil krs­tiac na púšti a kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.


Verš v kontexte

3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky! 4 Ján vy­stúpil krs­tiac na púšti a kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov. 5 A vy­chádzala k nemu celá krajina Jud­ská i Jeruzalemänia, a všet­ci boli krs­tení od neho v rieke Jor­dáne vy­znávajúc svoje hriechy.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ján vy­stúpil krs­tiac na púšti a kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Evanjelický

4 Ján Krs­titeľ vy­stúpil na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Ekumenický

4 tak vy­stúpil Ján Krs­titeľ na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Bible21

4 Tak přišel Jan, kř­til na pouš­ti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.

RoháčekMarek1,4