RoháčekMarek1,33

Marek 1:33

Evanjelium podľa Mareka

a celé mes­to bolo shromaždené pri dveriach,


Verš v kontexte

32 A keď bol večer, keď bolo za­pad­lo sl­n­ce, nosili a vodili k nemu všet­kých ne­moc­ných i po­sad­lých démonami, 33 a celé mes­to bolo shromaždené pri dveriach, 34 a uzdravil mnohých ne­moc­ných, s­trápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vy­hnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 a celé mes­to bolo shromaždené pri dveriach,

Evanjelický

33 a celé mes­to sa zhromaždilo predo dver­mi.

Ekumenický

33 Celé mes­to sa zhromaždilo pri dverách.

Bible21

33 Ce­lé město se se­běh­lo ke dveřím

RoháčekMarek1,33