RoháčekMarek1,30

Marek 1:30

Evanjelium podľa Mareka

A Šimonova svok­ra ležala v horúčke, a hneď mu po­vedali o nej.


Verš v kontexte

29 A hneď, keď vy­šli zo synagógy, prišli do domu Šimonov­ho a An­drejov­ho s Jakobom a Jánom. 30 A Šimonova svok­ra ležala v horúčke, a hneď mu po­vedali o nej. 31 A pri­stúpiac po­z­dvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opus­tila horúčka, a po­sluhovala im.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 A Šimonova svok­ra ležala v horúčke, a hneď mu po­vedali o nej.

Evanjelický

30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke, a hneď Mu po­vedali o nej.

Ekumenický

30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej po­vedali.

Bible21

30 Ši­mo­nova tchyně tam leže­la v ho­rečce, a tak mu o ní hned řek­li.

RoháčekMarek1,30