RoháčekMarek1,12

Marek 1:12

Evanjelium podľa Mareka

A hneď ho pudil Duch na púšť.


Verš v kontexte

11 a hlas za­vznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. 12 A hneď ho pudil Duch na púšť. 13 A bol tam na púšti štyrid­sať dní súc po­kúšaný od satana, a bol so zvieratami, a an­jelia mu po­sluhovali.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A hneď ho pudil Duch na púšť.

Evanjelický

12 A hneď vy­pudil Ho Duch na púšť.

Ekumenický

12 Hneď nato ho Duch hnal na púšť.

Bible21

12 Duch ho pak ihned vy­pu­dil na poušť.

RoháčekMarek1,12