RoháčekMalachiáš1,7

Malachiáš 1:7

Donášate na môj ol­tár poškvr­nený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškv­rňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hos­podinovým sa opo­vr­huje.


Verš v kontexte

6 Syn ctí otca a sluha svoj­ho pána; ale jest­li som ja otec, kde je moja česť? A jest­li som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hos­podin Zá­stupov, vám, kňazi, ktorí opo­vr­hujete mojím menom a hovoríte: V čom opo­vr­hujeme tvojím menom? 7 Donášate na môj ol­tár poškvr­nený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškv­rňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hos­podinovým sa opo­vr­huje. 8 A keď donášate obetovať slepé, to nie je zlé; a keď do­vádzate chromé alebo ne­moc­né, to nie je zlé! Nože obetuj to svoj­mu vladárovi, či mu budeš milý, alebo či po­hliad­ne na teba? hovorí Hos­podin Zá­stupov.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Donášate na môj ol­tár poškvr­nený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškv­rňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hos­podinovým sa opo­vr­huje.

Evanjelický

7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb, a spytujete sa: Čím sme ho poškvr­nili? Tým, že hovoríte: Hos­podinovým obet­ným stolom možno opo­vr­hovať.

Ekumenický

7 Na môj ol­tár prinášate poškvr­nený chlieb a pýtate sa: Čím sme ťa poškvr­nili? Tým, že vravíte: Hos­podinov stôl nie je taký dôležitý.

Bible21

7 Tak, že na můj ol­tář přináší­te po­sk­vrněný chléb. „Jak tě poskvrňujeme?“ ptá­te se. Tak, že říká­te: „­Na Hos­po­di­nově sto­le nezáleží.“