RoháčekMalachiáš1,6

Malachiáš 1:6

Syn ctí otca a sluha svoj­ho pána; ale jest­li som ja otec, kde je moja česť? A jest­li som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hos­podin Zá­stupov, vám, kňazi, ktorí opo­vr­hujete mojím menom a hovoríte: V čom opo­vr­hujeme tvojím menom?


Verš v kontexte

5 Vaše oči to uvidia, a vy po­viete: Veľký je Hos­podin nad územím Iz­raelovým! 6 Syn ctí otca a sluha svoj­ho pána; ale jest­li som ja otec, kde je moja česť? A jest­li som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hos­podin Zá­stupov, vám, kňazi, ktorí opo­vr­hujete mojím menom a hovoríte: V čom opo­vr­hujeme tvojím menom? 7 Donášate na môj ol­tár poškvr­nený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškv­rňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hos­podinovým sa opo­vr­huje.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Syn ctí otca a sluha svoj­ho pána; ale jest­li som ja otec, kde je moja česť? A jest­li som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hos­podin Zá­stupov, vám, kňazi, ktorí opo­vr­hujete mojím menom a hovoríte: V čom opo­vr­hujeme tvojím menom?

Evanjelický

6 Syn si ctí ot­ca, sluha svoj­ho pána. Ak som ja Ot­com, kde je úc­ta voči mne? Ak som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? - spytuje sa Hos­podin moc­nos­tí vás, kňazov, ktorí opo­vr­hujete mojím menom, a pred­sa sa spytujete: Ako opo­vr­hujeme Tvojím menom?

Ekumenický

6 Syn si ctí ot­ca, sluha svoj­ho pána. Ak som teda otec, kde je úc­ta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? — Hos­podin zá­stupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate: Čím znevažujeme tvoje meno?

Bible21

6 Syn má v úctě svého otce a služebník svého pá­na. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň pře­de mnou? praví Hos­po­din zástupů vám, kněží, kteří po­hrdá­te mým jménem. „Jak po­hrdá­me tvým jménem?“ ptá­te se.