RoháčekMalachiáš1,12

Malachiáš 1:12

Ale vy ho poškv­rňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečis­tený, a jeho ovocím, jeho po­kr­mom sa opo­vr­huje.


Verš v kontexte

11 Lebo od východu sl­n­ca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami, a na každom mies­te sa kadí a obetuje môj­mu menu, a to čis­tý obet­ný dar obil­ný, lebo moje meno je veľké medzi národami, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 12 Ale vy ho poškv­rňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečis­tený, a jeho ovocím, jeho po­kr­mom sa opo­vr­huje. 13 A k tomu hovoríte, hľa, vraj, aký to trud! A fúkate naň po­hrd­livo, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a donášate ulúpené, chromé a ne­moc­né a tak donášate obet­ný dar obil­ný; či azda to mám so záľubou prijať z vašej ruky? hovorí Hos­podin.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale vy ho poškv­rňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečis­tený, a jeho ovocím, jeho po­kr­mom sa opo­vr­huje.

Evanjelický

12 Vy ho však znes­väcujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je poškvr­nený, a čo sa naň donáša, je opo­vr­hnutý po­krm!

Ekumenický

12 Vy ho však znes­väcujete, keď vravíte, že Pánov stôl možno poškv­rňovať a po­krm, čo je na ňom, nie je taký dôležitý.

Bible21

12 Vy ho však zne­svěcujete, když říká­te: „Stůl Páně je možné po­sk­vrnit; na pokr­mu na něm obětovaném nezáleží.“