RoháčekMalachiáš1,1

Malachiáš 1:1

Bremä slova Hos­podinov­ho, od­kázané Izraelovi po Malachiášovi.


Verš v kontexte

1 Bremä slova Hos­podinov­ho, od­kázané Izraelovi po Malachiášovi. 2 Milujem vás, hovorí Hos­podin. Ale vy hovoríte: V čom nás miluješ? Či nebol Ezav Jakobovi bratom? hovorí Hos­podin. A miloval som Jakoba 3 a Ezava som nenávidel; ob­rátil som jeho vr­chy na púšť a jeho dedičs­tvo som dal šakalom pus­tiny.

späť na Malachiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä slova Hos­podinov­ho, od­kázané Izraelovi po Malachiášovi.

Evanjelický

1 Výrok. Hos­podinovo slovo k Iz­raelu pro­stred­níc­tvom Malachiáša.

Ekumenický

1 Proroc­ký výrok.

Bible21

1 Or­tel slova Hos­po­di­nova nad Iz­rae­lem skrze Malachiáše.