RoháčekLukáš9,9

Lukáš 9:9

Evanjelium podľa Lukáša

A Heródes po­vedal: Jána som ja sťal, ale kto je ten­to, o ktorom ja čujem také veci? A hľadal možnosť vidieť ho.


Verš v kontexte

8 a nie­ktorí, že sa Eliáš zjavil, a zase iní, že nie­ktorý z dáv­nych prorokov vstal. 9 A Heródes po­vedal: Jána som ja sťal, ale kto je ten­to, o ktorom ja čujem také veci? A hľadal možnosť vidieť ho. 10 A keď sa na­vrátili apoštolovia, rozp­rávali mu, jaké veliké veci činili. A on pojmúc ich od­išiel osobit­ne na pus­té mies­ta mes­ta, zvaného Bet­sai­da.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 A Heródes po­vedal: Jána som ja sťal, ale kto je ten­to, o ktorom ja čujem také veci? A hľadal možnosť vidieť ho.

Evanjelický

9 I po­vedal Herodes: Jána som dal sťať. Kto je to teda, o ktorom počúvam také veci? A žiadal si Ho vidieť.

Ekumenický

9 Herodes po­vedal: Jána som dal sťať. Kto je po­tom ten, o kom počúvam takéto veci? A chcel ho vidieť.

Bible21

9 „Ja­na jsem sťal,“ říkal si He­ro­des. „Kdo to tedy je, že o něm slyším ta­kové věci?“ A toužil se s ním setkat.