RoháčekLukáš9,7

Lukáš 9:7

Evanjelium podľa Lukáša

A tet­rar­cha Heródes počul o tom o všet­kom, čo sa to dialo od neho, a bol v roz­pakoch, pre­tože nie­ktorí hovorili, že to Ján vstal z mŕt­vych,


Verš v kontexte

6 A tak vy­šli a chodili po mes­tečkách zves­tujúc evan­jelium a uzdravovali všade. 7 A tet­rar­cha Heródes počul o tom o všet­kom, čo sa to dialo od neho, a bol v roz­pakoch, pre­tože nie­ktorí hovorili, že to Ján vstal z mŕt­vych, 8 a nie­ktorí, že sa Eliáš zjavil, a zase iní, že nie­ktorý z dáv­nych prorokov vstal.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 A tet­rar­cha Heródes počul o tom o všet­kom, čo sa to dialo od neho, a bol v roz­pakoch, pre­tože nie­ktorí hovorili, že to Ján vstal z mŕt­vych,

Evanjelický

7 Aj tet­rar­cha Herodes počul o všet­kom, čo sa dialo. A bol v roz­pakoch, lebo nie­ktorí hovorili, že to Ján vstal z mŕt­vych;

Ekumenický

7 Tet­rar­cha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo jed­ni hovorili: Ján vstal z mŕtvych,

Bible21

7 Když se o všem, co se dělo, do­sle­chl i tet­rar­cha He­ro­des, ne­věděl, co si má mys­let. Něk­teří říka­li: „Jan vstal z mrtvých,“