RoháčekLukáš9,60

Lukáš 9:60

Evanjelium podľa Lukáša

Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj mŕt­vych po­chovať svojich mŕt­vych, ale ty odídi a roz­hlasuj kráľov­stvo Božie!


Verš v kontexte

59 A inému riekol: Poď za mnou! Ale on po­vedal: Pane, do­voľ mi, aby som prv od­išiel a po­choval svoj­ho ot­ca. 60 Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj mŕt­vych po­chovať svojich mŕt­vych, ale ty odídi a roz­hlasuj kráľov­stvo Božie! 61 A po­vedal aj iný: Poj­dem za tebou, Pane, ale mi do­voľ prv roz­lúčiť sa s tými, ktorí pat­ria k môj­mu domu.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

60 Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj mŕt­vych po­chovať svojich mŕt­vych, ale ty odídi a roz­hlasuj kráľov­stvo Božie!

Evanjelický

60 Od­povedal mu: Nech si mŕt­vi po­chovávajú svojich mŕt­vych; ale ty choď a zves­tuj kráľov­stvo Božie!

Ekumenický

60 Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj, nech si mŕt­vi po­chovávajú mŕt­vych. Ale ty choď a zves­tuj Božie kráľov­stvo!

Bible21

60 Ježíš mu od­po­věděl: „Nech mrt­vé, ať po­chovávají své mrt­vé; ty po­jď roz­hlašovat Boží království!“