RoháčekLukáš9,6

Lukáš 9:6

Evanjelium podľa Lukáša

A tak vy­šli a chodili po mes­tečkách zves­tujúc evan­jelium a uzdravovali všade.


Verš v kontexte

5 A čo do všet­kých tých, ktorí by vás ne­prijali, idúc von z toho mes­ta i ten prach so svojich nôh stras­te na svedoc­tvo proti nim. 6 A tak vy­šli a chodili po mes­tečkách zves­tujúc evan­jelium a uzdravovali všade. 7 A tet­rar­cha Heródes počul o tom o všet­kom, čo sa to dialo od neho, a bol v roz­pakoch, pre­tože nie­ktorí hovorili, že to Ján vstal z mŕt­vych,

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak vy­šli a chodili po mes­tečkách zves­tujúc evan­jelium a uzdravovali všade.

Evanjelický

6 Vy­šli teda, chodili po dedinách a všade zves­tovali evan­jelium a uzdravovali.

Ekumenický

6 Vy­šli teda, poroz­chádzali sa po dedinách, všade hlásali evan­jelium a uzdravovali.

Bible21

6 A tak vy­š­li a cho­di­li po okolních ves­nicích. Káza­li evange­li­um a všu­de uz­dravova­li.