RoháčekLukáš9,58

Lukáš 9:58

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš mu riekol: Líšky majú s­voje skrýše, i nebes­kí vtáci majú svoje hniezda; ale Syn človeka ne­má, kde by hlavu sklonil.


Verš v kontexte

57 A stalo sa, keď išli, že mu po­vedal ktosi na ces­te: Pane, poj­dem za tebou, kam­koľvek poj­deš. 58 A Ježiš mu riekol: Líšky majú s­voje skrýše, i nebes­kí vtáci majú svoje hniezda; ale Syn človeka ne­má, kde by hlavu sklonil. 59 A inému riekol: Poď za mnou! Ale on po­vedal: Pane, do­voľ mi, aby som prv od­išiel a po­choval svoj­ho ot­ca.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

58 A Ježiš mu riekol: Líšky majú s­voje skrýše, i nebes­kí vtáci majú svoje hniezda; ale Syn človeka ne­má, kde by hlavu sklonil.

Evanjelický

58 Od­povedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebes­kí vtáci hniez­da, ale Syn človeka ne­má, kde by sklonil hlavu.

Ekumenický

58 Ježiš mu od­povedal: Líšky majú svoje nory a nebes­ké vtáky hniez­da, ale Syn človeka ne­má kde skloniť hlavu.

Bible21

58 Ježíš mu od­po­věděl: „­Lišky mají dou­pa­ta a ptáci hníz­da, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“