RoháčekLukáš9,54

Lukáš 9:54

Evanjelium podľa Lukáša

A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, po­vedali: Pane, či chceš, aby sme po­vedali, aby oheň sos­túpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil?


Verš v kontexte

53 Ale ho ne­prijali, pre­tože jeho tvár bola ob­rátená ísť hore do Jeruzalema. 54 A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, po­vedali: Pane, či chceš, aby sme po­vedali, aby oheň sos­túpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil? 55 Ale Ježiš sa ob­rátil, po­kar­hal ich a po­vedal: Ne­viete, čieho ste vy ducha;

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

54 A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, po­vedali: Pane, či chceš, aby sme po­vedali, aby oheň sos­túpil s neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil?

Evanjelický

54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, opýtali sa: Chceš, aby sme po­vedali: Nech zo­stúpi oheň z neba a zničí ich [ako urobil Eliáš]?

Ekumenický

54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, po­vedali: Pane, máme po­vedať, aby zo­stúpil oheň z neba a zničil ich?

Bible21

54 Když to vi­dě­li učedníci Ja­kub a Jan, navrh­li: „Pane, má­me přivo­lat oheň z ne­be, aby je pohltil?“