RoháčekLukáš9,52

Lukáš 9:52

Evanjelium podľa Lukáša

a po­slal po­slov pred sebou. A oni idúc vošli do samaritán­skeho mes­tečka, aby mu tam pri­hotovili.


Verš v kontexte

51 A keď sa doplňovaly dni, aby bol vzatý hore do neba, pev­ne ob­rátil svoju tvár, že poj­de do Jeruzalema 52 a po­slal po­slov pred sebou. A oni idúc vošli do samaritán­skeho mes­tečka, aby mu tam pri­hotovili. 53 Ale ho ne­prijali, pre­tože jeho tvár bola ob­rátená ísť hore do Jeruzalema.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

52 a po­slal po­slov pred sebou. A oni idúc vošli do samaritán­skeho mes­tečka, aby mu tam pri­hotovili.

Evanjelický

52 A po­slal pred sebou po­slov. Tí sa vy­dali na ces­tu a prišli do samaritán­skej dediny, aby Mu pri­pravili (prís­trešie).

Ekumenický

52 Po­slal pred sebou po­slov aby mu pri­pravili nocľah. Prišli do samaritán­skej dediny,

Bible21

52 Vy­s­lal před se­bou po­s­ly a ti šli na­před do jedné sa­mařské ves­nice, aby pro něj vše připravi­li.