RoháčekLukáš9,47

Lukáš 9:47

Evanjelium podľa Lukáša

Ale Ježiš vidiac myšlien­ku ich srd­ca pojal si dieťa a po­stavil ho vedľa seba


Verš v kontexte

46 A prišla im myšlien­ka, že ktorý asi z nich je väčší. 47 Ale Ježiš vidiac myšlien­ku ich srd­ca pojal si dieťa a po­stavil ho vedľa seba 48 a po­vedal im: Ktokoľvek by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma; a ktokoľvek by mňa prijal, prijíma toho, ktorý ma po­slal. Lebo kto je najmenší medzi všet­kými vami, ten bude veľký.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

47 Ale Ježiš vidiac myšlien­ku ich srd­ca pojal si dieťa a po­stavil ho vedľa seba

Evanjelický

47 Ale Ježiš po­znal zmýšľanie ich srd­ca, vzal dieťa a po­staviac ho vedľa seba,

Ekumenický

47 Ale Ježiš po­znal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, po­stavil ho vedľa seba

Bible21

47 Když Ježíš vi­děl, jaké myšlenky mají v srd­ci, vzal dítě, po­stavil je ve­dle sebe