RoháčekLukáš9,45

Lukáš 9:45

Evanjelium podľa Lukáša

Ale oni nerozumeli tomu slovu, a bolo za­kryté pred nimi, aby ho ne­pochopili, a báli sa ho opýtať na to slovo.


Verš v kontexte

44 Vy si za­pamätaj­te tieto slová, lebo Syn človeka bude vy­daný do rúk ľudí. 45 Ale oni nerozumeli tomu slovu, a bolo za­kryté pred nimi, aby ho ne­pochopili, a báli sa ho opýtať na to slovo. 46 A prišla im myšlien­ka, že ktorý asi z nich je väčší.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

45 Ale oni nerozumeli tomu slovu, a bolo za­kryté pred nimi, aby ho ne­pochopili, a báli sa ho opýtať na to slovo.

Evanjelický

45 Ale oni nerozumeli tej reči a bola pred nimi, aby ju ne­pochopili. A obávali sa opýtať Ho na tú reč.

Ekumenický

45 Oni však to slovo ne­pochopili a jeho zmysel im zo­stal skrytý; pre­to nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať.

Bible21

45 Oni však ten výrok ne­po­chopi­li. Jeho smy­sl jim zůstal skryt, takže mu ne­ro­zumě­li, ale bá­li se ho ze­ptat.