RoháčekLukáš9,41

Lukáš 9:41

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš od­povedal a riekol: Ó, po­kolenie, ne­veriace a pre­vrátené, do­kiaľ budem u vás a ponesiem vás? Do­veď sem svoj­ho syna!


Verš v kontexte

40 A prosil som tvojich učeníkov, žeby ho vy­hnali, ale ne­moh­li. 41 A Ježiš od­povedal a riekol: Ó, po­kolenie, ne­veriace a pre­vrátené, do­kiaľ budem u vás a ponesiem vás? Do­veď sem svoj­ho syna! 42 A keď ešte len prichádzal, trh­nul ho démon a sil­ne ním zalom­coval. Ale Ježiš po­kar­hal nečis­tého duch, uzdravil mláden­ca a odo­vzdal ho zpät jeho ot­covi.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

41 A Ježiš od­povedal a riekol: Ó, po­kolenie, ne­veriace a pre­vrátené, do­kiaľ budem u vás a ponesiem vás? Do­veď sem svoj­ho syna!

Evanjelický

41 Ježiš od­povedal: Ó, ne­veriace a skazené po­kolenie! Do­kedy budem s vami a do­kedy vás budem tr­pieť? Pri­veď sem syna!

Ekumenický

41 Ježiš po­vedal: Ne­veriace a skazené po­kolenie, do­kedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Pri­veď sem svoj­ho syna!

Bible21

41 „Vy ne­věřící a zvrácené pokolení!“ zvo­lal Ježíš. „Jak dlouho ještě budu s vá­mi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna.“