RoháčekLukáš9,32

Lukáš 9:32

Evanjelium podľa Lukáša

A Peter i tí, ktorí boli s ním, boli ob­tiažení spán­kom, ale pre­bdejúc videli jeho slávu aj tých dvoch mužov, ktorí to stáli s ním.


Verš v kontexte

31 ktorí sa zjavili v sláve a hovorili o jeho smr­ti, ktorú mal pod­stúpiť v Jeruzaleme. 32 A Peter i tí, ktorí boli s ním, boli ob­tiažení spán­kom, ale pre­bdejúc videli jeho slávu aj tých dvoch mužov, ktorí to stáli s ním. 33 A stalo sa v tom, keď sa lúčili od neho, že povedal Peter Ježišovi: Pane, dob­re nám je tu byť; urob­me tu tri stány; jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi, ne­vediac, čo hovorí.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

32 A Peter i tí, ktorí boli s ním, boli ob­tiažení spán­kom, ale pre­bdejúc videli jeho slávu aj tých dvoch mužov, ktorí to stáli s ním.

Evanjelický

32 No Pet­ra a tých, čo boli s Ním, pre­mohol spánok, a keď sa pre­budili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s Ním.

Ekumenický

32 Pet­ra a tých, čo boli s ním, pre­mohol hl­boký spánok. Keď sa pre­budili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli.

Bible21

32 Petr a jeho druhové však byli pře­moženi spánkem. Jakmi­le se pro­bu­di­li, uvi­dě­li jeho slávu a ty dva muže po jeho boku.