RoháčekLukáš9,31

Lukáš 9:31

Evanjelium podľa Lukáša

ktorí sa zjavili v sláve a hovorili o jeho smr­ti, ktorú mal pod­stúpiť v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

30 A hľa, dvaja mužovia sa shovárali s ním, a boli to Mojžiš a Eliáš, 31 ktorí sa zjavili v sláve a hovorili o jeho smr­ti, ktorú mal pod­stúpiť v Jeruzaleme. 32 A Peter i tí, ktorí boli s ním, boli ob­tiažení spán­kom, ale pre­bdejúc videli jeho slávu aj tých dvoch mužov, ktorí to stáli s ním.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

31 ktorí sa zjavili v sláve a hovorili o jeho smr­ti, ktorú mal pod­stúpiť v Jeruzaleme.

Evanjelický

31 a zjavení v sláve, hovorili o Jeho smr­ti, ktorú mal pod­stúpiť v Jeruzaleme.

Ekumenický

31 Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smr­ti, ktorú mal pod­stúpiť v Jeruzaleme.

Bible21

31 kteří se ukáza­li ve slávě a mlu­vi­li o jeho od­cho­du, k ně­muž mělo do­jít v Je­ruzalémě.