RoháčekLukáš9,29

Lukáš 9:29

Evanjelium podľa Lukáša

A v tom, čo sa mod­lil, vzhľad jeho tvári bol razom iný, a jeho rúcho s­talo sa bielym, skvejúcim sa jako blesk.


Verš v kontexte

28 A stalo sa po tých­to rečiach tak asi osem dní, že pojal so sebou Petra, Jána a Jakoba a vy­šiel na vrch mod­liť sa. 29 A v tom, čo sa mod­lil, vzhľad jeho tvári bol razom iný, a jeho rúcho s­talo sa bielym, skvejúcim sa jako blesk. 30 A hľa, dvaja mužovia sa shovárali s ním, a boli to Mojžiš a Eliáš,

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

29 A v tom, čo sa mod­lil, vzhľad jeho tvári bol razom iný, a jeho rúcho s­talo sa bielym, skvejúcim sa jako blesk.

Evanjelický

29 Keď sa mod­lil, pre­menila sa Mu tvár a odev za­skvel sa Mu bielo­bou.

Ekumenický

29 Počas mod­lit­by sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belo­bou ako blesk.

Bible21

29 Za­tím­co se mod­lil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbě­lel a rozzářil se.