RoháčekLukáš9,20

Lukáš 9:20

Evanjelium podľa Lukáša

A on im po­vedal: A vy čo hovoríte o mne, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol: Kris­tus, ten Boží.


Verš v kontexte

19 A oni od­povedali a riek­li: Ján Krs­titeľ vraj, a iní, že Eliáš, a zase iní, že to niektorý z dáv­nych prorokov vstal. 20 A on im po­vedal: A vy čo hovoríte o mne, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol: Kris­tus, ten Boží. 21 A on im pri­hrozil a pri­kázal, aby toho ni­komu ne­povedali,

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 A on im po­vedal: A vy čo hovoríte o mne, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol: Kris­tus, ten Boží.

Evanjelický

20 Nato sa ich spýtal: A vy za koho ma po­kladáte? Od­povedal Mu Peter: Za Kris­ta, toho Božieho!

Ekumenický

20 A za koho ma po­kladáte vy? , opýtal sa ich. Peter od­povedal: Za Božieho Mesiáša.

Bible21

20 „A za koho mě má­te vy?“ ze­ptal se. „Za Božího Mesiáše!“ od­po­věděl mu Petr.