RoháčekLukáš9,2

Lukáš 9:2

Evanjelium podľa Lukáša

A po­slal ich kázať kráľov­stvo Božie a uzdravovať ne­moc­ných


Verš v kontexte

1 A svolajúc si dvanás­tich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všet­kými démon­mi a uzdravovať neduhy. 2 A po­slal ich kázať kráľov­stvo Božie a uzdravovať ne­moc­ných 3 a po­vedal im: Neber­te ničoho na ces­tu ani palice ani kap­sy ani chleba ani peňazí ani ne­mať po dvoje sukieň.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 A po­slal ich kázať kráľov­stvo Božie a uzdravovať ne­moc­ných

Evanjelický

2 Po­slal ich kázať kráľov­stvo Božie a liečiť.

Ekumenický

2 Po­slal ich hlásať Božie kráľov­stvo a liečiť chorých.

Bible21

2 a po­slal je ohlašovat Boží králov­ství a uz­dravovat ne­mo­cné.