RoháčekLukáš9,19

Lukáš 9:19

Evanjelium podľa Lukáša

A oni od­povedali a riek­li: Ján Krs­titeľ vraj, a iní, že Eliáš, a zase iní, že to niektorý z dáv­nych prorokov vstal.


Verš v kontexte

18 A stalo sa, keď sa mod­lil o samote, že boli s ním aj jeho učeníci, a opýtal sa ich a riekol: Čo hovoria tie zá­stupy o mne, že kto som ja? 19 A oni od­povedali a riek­li: Ján Krs­titeľ vraj, a iní, že Eliáš, a zase iní, že to niektorý z dáv­nych prorokov vstal. 20 A on im po­vedal: A vy čo hovoríte o mne, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol: Kris­tus, ten Boží.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 A oni od­povedali a riek­li: Ján Krs­titeľ vraj, a iní, že Eliáš, a zase iní, že to niektorý z dáv­nych prorokov vstal.

Evanjelický

19 Od­povedali Mu: Za Jána Krs­titeľa, iní za Eliáša, a zase iní (hovoria), že nie­ktorý z dáv­nych prorokov vstal z mŕt­vych.

Ekumenický

19 Oni od­povedali: Za Jána Krs­titeľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.

Bible21

19 „Něk­teří za Jana Křtitele,“ od­po­vědě­li, „­jiní za Eliáše a další ří­kají, že vstal je­den z dávných proroků.“