RoháčekLukáš9,17

Lukáš 9:17

Evanjelium podľa Lukáša

A jed­li a na­sýtili sa všet­ci. A sob­ralo sa, čo sa im zvýšilo kús­kov, dvanásť košov.


Verš v kontexte

16 A vzal päť chlebov a dve ryby, vzhliad­nul do neba a požeh­nal ich a lámal a dával učeníkom, aby klád­li pred zá­stup. 17 A jed­li a na­sýtili sa všet­ci. A sob­ralo sa, čo sa im zvýšilo kús­kov, dvanásť košov. 18 A stalo sa, keď sa mod­lil o samote, že boli s ním aj jeho učeníci, a opýtal sa ich a riekol: Čo hovoria tie zá­stupy o mne, že kto som ja?

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A jed­li a na­sýtili sa všet­ci. A sob­ralo sa, čo sa im zvýšilo kús­kov, dvanásť košov.

Evanjelický

17 A oni jed­li a všet­ci sa na­sýtili. A zo zvyšných od­robín zo­zbieralo sa dvanásť košov.

Ekumenický

17 Všet­ci jed­li a na­sýtili sa, ba z nalámaných zvyškov sa naz­bieralo ešte dvanásť košov.

Bible21

17 Všich­ni se naje­dli do sytosti a se­bralo se ještě dvanáct košů nalá­maných kous­ků, které jim zbyly.