RoháčekLukáš9,16

Lukáš 9:16

Evanjelium podľa Lukáša

A vzal päť chlebov a dve ryby, vzhliad­nul do neba a požeh­nal ich a lámal a dával učeníkom, aby klád­li pred zá­stup.


Verš v kontexte

15 A urobili tak a usadili všet­kých. 16 A vzal päť chlebov a dve ryby, vzhliad­nul do neba a požeh­nal ich a lámal a dával učeníkom, aby klád­li pred zá­stup. 17 A jed­li a na­sýtili sa všet­ci. A sob­ralo sa, čo sa im zvýšilo kús­kov, dvanásť košov.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 A vzal päť chlebov a dve ryby, vzhliad­nul do neba a požeh­nal ich a lámal a dával učeníkom, aby klád­li pred zá­stup.

Evanjelický

16 Vtedy vzal tých päť chlebov a obe ryby, po­z­dvihol oči k nebu, požeh­nal ich, lámal a dával učeníkom, aby klád­li pred zá­stup.

Ekumenický

16 Po­tom vzal päť chlebov a dve ryby, po­z­dvihol oči k nebu a požeh­nal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich roz­dávali zá­stupu.

Bible21

16 vzal těch pět chle­bů a dvě ry­by, vzhlé­dl k ne­bi, požeh­nal je, lá­mal a dával svým učedníkům, aby je předkláda­li zástu­pu.