RoháčekLukáš9,15

Lukáš 9:15

Evanjelium podľa Lukáša

A urobili tak a usadili všet­kých.


Verš v kontexte

14 Lebo ich bolo asi päť tisíc mužov. A po­vedal svojim učeníkom: Usaďte ich v skupinách po päťdesiat! 15 A urobili tak a usadili všet­kých. 16 A vzal päť chlebov a dve ryby, vzhliad­nul do neba a požeh­nal ich a lámal a dával učeníkom, aby klád­li pred zá­stup.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 A urobili tak a usadili všet­kých.

Evanjelický

15 Urobili tak a usadili všet­kých.

Ekumenický

15 Urobili to, a všet­kých usadili.

Bible21

15 Když to uděla­li a všech­ny po­sa­di­li,