RoháčekLukáš9,14

Lukáš 9:14

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo ich bolo asi päť tisíc mužov. A po­vedal svojim učeníkom: Usaďte ich v skupinách po päťdesiat!


Verš v kontexte

13 A po­vedal im: Daj­te im vy jesť! A oni po­vedali: Ne­máme viacej ako päť chlebov a dve ryby; iba ak by sme my išli a na­kúpili pre všetok ten­to ľud po­kr­mov. 14 Lebo ich bolo asi päť tisíc mužov. A po­vedal svojim učeníkom: Usaďte ich v skupinách po päťdesiat! 15 A urobili tak a usadili všet­kých.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo ich bolo asi päť tisíc mužov. A po­vedal svojim učeníkom: Usaďte ich v skupinách po päťdesiat!

Evanjelický

14 Bolo ich totiž okolo päťtis­tíc mužov. I po­vedal (Ježiš) učeníkom: Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat.

Ekumenický

14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. Ale on po­vedal svojim učeníkom: Po­usádzaj­te ich do skupín asi po päťdesiat!

Bible21

14 (Jen mužů tam bylo ko­lem pě­ti tisíc. ) je ve sku­pinách asi po padesáti,“ ře­kl Ježíš učedníkům.