RoháčekLukáš9,10

Lukáš 9:10

Evanjelium podľa Lukáša

A keď sa na­vrátili apoštolovia, rozp­rávali mu, jaké veliké veci činili. A on pojmúc ich od­išiel osobit­ne na pus­té mies­ta mes­ta, zvaného Bet­sai­da.


Verš v kontexte

9 A Heródes po­vedal: Jána som ja sťal, ale kto je ten­to, o ktorom ja čujem také veci? A hľadal možnosť vidieť ho. 10 A keď sa na­vrátili apoštolovia, rozp­rávali mu, jaké veliké veci činili. A on pojmúc ich od­išiel osobit­ne na pus­té mies­ta mes­ta, zvaného Bet­sai­da. 11 A keď to zvedely zá­stupy, išly za ním. A prijal ich a hovoril im o kráľov­stve Božom a tých, ktorí po­trebovali liečenia, uzdravoval.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A keď sa na­vrátili apoštolovia, rozp­rávali mu, jaké veliké veci činili. A on pojmúc ich od­išiel osobit­ne na pus­té mies­ta mes­ta, zvaného Bet­sai­da.

Evanjelický

10 Keď sa apoštolovia vrátili, vy­rozp­rávali Ježišovi, čo vy­konali. Vzal ich so sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mes­tu Bet­sai­de.

Ekumenický

10 Apoštoli sa vrátili. Vy­rozp­rávali mu všet­ko, čo robili. Vzal ich so sebou a od­išli sami do mes­ta, ktoré sa volá Bet­sai­da.

Bible21

10 Apošto­lové se po­tom vrá­ti­li za Ježíšem a vy­právě­li mu, co všech­no děla­li. Teh­dy je vzal s se­bou a ode­šel s nimi do ústraní po­blíž měs­ta jménem Betsai­da.