RoháčekLukáš8,48

Lukáš 8:48

Evanjelium podľa Lukáša

A on jej po­vedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila; Iď v po­koji!


Verš v kontexte

47 A keď videla žena, že vec nezostala v taj­nos­ti, trasúc sa prišla a pad­la pred ním a pre ktorú príčinu sa ho dot­kla, po­vedala mu pred všet­kým ľudom, aj to, jako bola na­skut­ku uzdravená. 48 A on jej po­vedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila; Iď v po­koji! 49 A kým on ešte hovoril, prišiel nie­kto od pred­staveného synagógy a po­vedal mu: Tvoja dcéra zomrela, ne­unúvaj Učiteľa!

späť na Lukáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

48 A on jej po­vedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila; Iď v po­koji!

Evanjelický

48 A On jej po­vedal: Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v po­koji!

Ekumenický

48 Ježiš jej po­vedal: Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji.

Bible21

48 „Dcero,“ od­po­věděl jí Ježíš, „tvá ví­ra tě uz­dravi­la. Jdi v pokoji.“