RoháčekLukáš8,18

Lukáš 8:18

Evanjelium podľa Lukáša

Tedy hľaďte, jako čujete, lebo kto má, tomu bude dané; a kto ne­má, od toho bude odňaté aj to, o čom sa dom­nieva, že to má.


Verš v kontexte

17 Lebo nie je ničoho tajného, čo by ne­malo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa ne­malo zvedieť a vy­j­sť na javo. 18 Tedy hľaďte, jako čujete, lebo kto má, tomu bude dané; a kto ne­má, od toho bude odňaté aj to, o čom sa dom­nieva, že to má. 19 A prišli k nemu mat­ka a jeho bratia a ne­moh­li sa k nemu do­stať pre zá­stup.

späť na Lukáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Tedy hľaďte, jako čujete, lebo kto má, tomu bude dané; a kto ne­má, od toho bude odňaté aj to, o čom sa dom­nieva, že to má.

Evanjelický

18 Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto ne­má, bude odňaté aj to, o čom si mys­lí, že má.

Ekumenický

18 Dávaj­te po­zor, keď počúvate. Veď kto má, tomu sa pri­dá, ale kto ne­má, tomu sa vez­me aj to, o čom sa naz­dáva, že má.

Bible21

18 Pro­to dávej­te po­zor na to, jak po­s­lou­chá­te. To­mu, kdo má, to­tiž bude dáno, ale to­mu, kdo nemá, bude vza­to i to, co si mys­lí, že má.“