RoháčekLukáš7,50

Lukáš 7:50

Evanjelium podľa Lukáša

A on povedal žene: Tvoja viera ťa za­chránila. Choď v po­koji!


Verš v kontexte

48 A po­vedal jej: Od­pus­tené sú tvoje hriechy. 49 A tí, ktorí spolu stolovali, začali vravieť v sebe: Ktože je ten­to, ktorý aj hriechy od­púšťa? 50 A on povedal žene: Tvoja viera ťa za­chránila. Choď v po­koji!

späť na Lukáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

50 A on povedal žene: Tvoja viera ťa za­chránila. Choď v po­koji!

Evanjelický

50 On však po­vedal žene: Viera tvoja ťa za­chránila. Choď v po­koji!

Ekumenický

50 On však po­vedal žene: Tvoja viera ťa za­chránila. Choď v pokoji!

Bible21

50 On ale té ženě ře­kl: „Tvá ví­ra tě za­chráni­la. Jdi v pokoji.“