RoháčekLukáš4,5

Lukáš 4:5

Evanjelium podľa Lukáša

A diabol ho vy­viedol na vy­soký vrch a ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta v okamihu.


Verš v kontexte

4 A Ježiš mu od­povedal a riekol: Je na­písané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. 5 A diabol ho vy­viedol na vy­soký vrch a ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta v okamihu. 6 A diabol mu po­vedal: Tebe dám všet­ku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám.

späť na Lukáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A diabol ho vy­viedol na vy­soký vrch a ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta v okamihu.

Evanjelický

5 Nato vy­viedol Ho hore, ukázal Mu od­razu všet­ky kráľov­stvá sveta a

Ekumenický

5 Po­tom ho diabol vy­viedol na vy­soký vrch, ukázal mu v okamihu všet­ky kráľov­stvá sveta

Bible21

5 Po­tom ho ďábel od­ve­dl vzhů­ru a v je­diném okamžiku mu ukázal všech­na králov­ství svě­ta.