RoháčekLukáš4,4

Lukáš 4:4

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš mu od­povedal a riekol: Je na­písané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.


Verš v kontexte

3 A diabol mu po­vedal: Ak si Syn Boží, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom! 4 A Ježiš mu od­povedal a riekol: Je na­písané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. 5 A diabol ho vy­viedol na vy­soký vrch a ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta v okamihu.

späť na Lukáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 A Ježiš mu od­povedal a riekol: Je na­písané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.

Evanjelický

4 Ale Ježiš mu od­povedal: Na­písané je: Nie samým chlebom žiť bude človek [ale každým slovom Božím].

Ekumenický

4 Ježiš mu od­povedal: Je na­písané, že človek nebude žiť iba z chleba.

Bible21

4 Ježíš mu od­po­věděl: „Je psáno: ‚Nejen chle­bem bude člověk živ.‘“