RoháčekLukáš4,3

Lukáš 4:3

Evanjelium podľa Lukáša

A diabol mu po­vedal: Ak si Syn Boží, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom!


Verš v kontexte

2 A nejedol ničoho v tých dňoch, a keď sa skončily, na­pokon zlačnel. 3 A diabol mu po­vedal: Ak si Syn Boží, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom! 4 A Ježiš mu od­povedal a riekol: Je na­písané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.

späť na Lukáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 A diabol mu po­vedal: Ak si Syn Boží, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom!

Evanjelický

3 Vtedy Mu po­vedal diabol: Ak si Syn Boží, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.

Ekumenický

3 Vtedy mu diabol po­vedal: Ak si Boží Syn, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.

Bible21

3 Teh­dy mu ďábel ře­kl: „Jsi-li Boží Syn, řekni to­muto ka­meni, ať se pro­mění v chleba.“