RoháčekLukáš4,1

Lukáš 4:1

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš, pl­ný Svätého Ducha, na­vrátil sa od Jor­dána a za štyrid­sať dní bol vodený Duchom na púšti súc po­kúšaný od diab­la.


Verš v kontexte

1 A Ježiš, pl­ný Svätého Ducha, na­vrátil sa od Jor­dána a za štyrid­sať dní bol vodený Duchom na púšti súc po­kúšaný od diab­la. 2 A nejedol ničoho v tých dňoch, a keď sa skončily, na­pokon zlačnel. 3 A diabol mu po­vedal: Ak si Syn Boží, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom!

späť na Lukáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A Ježiš, pl­ný Svätého Ducha, na­vrátil sa od Jor­dána a za štyrid­sať dní bol vodený Duchom na púšti súc po­kúšaný od diab­la.

Evanjelický

1 Ježiš, pl­ný Ducha Svätého, vrátil sa od Jor­dánu a Duch vodil Ho po púšti štyrid­sať dní,

Ekumenický

1 Ježiš sa vrátil od Jor­dána pl­ný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyrid­sať dní po púšti

Bible21

1 Ježíš se vrá­til od Jordánu plný Du­cha svatého a Duch jej vedl na poušť.