RoháčekLukáš24,39

Lukáš 24:39

Evanjelium podľa Lukáša

Vidz­te moje ruky i moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkaj­te sa ma a vidz­te, lebo duch ne­má tela a kos­tí, a jako vidíte, že ja mám.


Verš v kontexte

38 A on im po­vedal: Prečo ste predesení, a prečo vzchádzajú také myšlienky vo vašom srd­ci? 39 Vidz­te moje ruky i moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkaj­te sa ma a vidz­te, lebo duch ne­má tela a kos­tí, a jako vidíte, že ja mám. 40 A to po­vediac ukázal im ruky a nohy.

späť na Lukáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

39 Vidz­te moje ruky i moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkaj­te sa ma a vidz­te, lebo duch ne­má tela a kos­tí, a jako vidíte, že ja mám.

Evanjelický

39 Po­zrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dot­knite sa ma a pre­svedčte sa, že duch ne­má kos­ti a mäso, ako vidíte, že ja mám.

Ekumenický

39 Po­zrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dot­knite sa ma a pre­svedčte sa! Veď duch ne­má mäso a kos­ti — a ja, ako vidíte, mám.

Bible21

39 Podívej­te se na mé ruce a nohy – jsem to já! Do­tkně­te se mě a přesvědč­te se: duch pře­ce nemá maso a kosti; jak vi­dí­te, já je mám!“