RoháčekLukáš22,69

Lukáš 22:69

Evanjelium podľa Lukáša

No, od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Božej.


Verš v kontexte

68 a keď sa vás aj niečo opýtam, ne­od­poviete mi ani ne­prepus­títe. 69 No, od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Božej. 70 Vtedy po­vedali všet­ci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im po­vedal: Vy dob­re hovoríte, že ja som.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

69 No, od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Božej.

Evanjelický

69 Ale od tej­to chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej.

Ekumenický

69 Ale od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.

Bible21

69 Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci.“