RoháčekLukáš22,49

Lukáš 22:49

Evanjelium podľa Lukáša

A keď videli tí, ktorí boli okolo neho, čo bude, po­vedali mu: Pane, či ud­rieme mečom?


Verš v kontexte

48 A Ježiš mu po­vedal: Judášu, či boz­kom zrádzaš Syna človeka? 49 A keď videli tí, ktorí boli okolo neho, čo bude, po­vedali mu: Pane, či ud­rieme mečom? 50 A ktorýsi jeden z nich uderil sluhu naj­vyššieho kňaza a odťal mu pravé ucho.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

49 A keď videli tí, ktorí boli okolo neho, čo bude, po­vedali mu: Pane, či ud­rieme mečom?

Evanjelický

49 Keď tí, čo boli okolo Neho, videli, čo sa chys­tá, spýtali sa: Pane, či ud­rieť mečom?

Ekumenický

49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chys­tá, spýtali sa: Pane, máme ud­rieť mečom?

Bible21

49 Jeho druhové po­chopi­li, k če­mu se schyluje. „Pane,“ vy­křik­li, „má­me se bít mečem?“