RoháčekLukáš22,32

Lukáš 22:32

Evanjelium podľa Lukáša

ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz ob­rátiš, utvr­dzuj svojich bratov.


Verš v kontexte

31 A Pán po­vedal: Šimone, Šimone, hľa, satan si vás vy­žiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32 ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz ob­rátiš, utvr­dzuj svojich bratov. 33 A on mu po­vedal: Pane, s tebou hotový som ísť aj do žalára i na sm­rť.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

32 ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz ob­rátiš, utvr­dzuj svojich bratov.

Evanjelický

32 ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanik­la. A ty časom, až sa ob­rátiš, utvr­dzuj svojich bratov.

Ekumenický

32 Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera ne­ochab­la. A ty, až sa raz ob­rátiš, po­silňuj svojich bratov.

Bible21

32 Pro­sil jsem ale za te­be, aby tvá ví­ra ne­se­lha­la. Až se jednou ob­rátíš, po­si­luj své bratry.“