RoháčekLukáš21,9

Lukáš 21:9

Evanjelium podľa Lukáša

A keď počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, ne­strachuj­te sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec.


Verš v kontexte

8 A on po­vedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa pri­blížil. Teda ne­poj­dete za nimi! 9 A keď počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, ne­strachuj­te sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec. 10 Vtedy im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu,

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, ne­strachuj­te sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec.

Evanjelický

9 Keď však počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, nedes­te sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď.

Ekumenický

9 A keď budete počuť o vojnách a ne­pokojoch, neľakaj­te sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.

Bible21

9 Až us­lyší­te o válkách a ne­poko­jích, ne­děs­te se. Mu­sí se to dít, ale to ještě není konec.“