RoháčekLukáš21,8

Lukáš 21:8

Evanjelium podľa Lukáša

A on po­vedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa pri­blížil. Teda ne­poj­dete za nimi!


Verš v kontexte

7 A opýtali sa ho a riek­li: Učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať? 8 A on po­vedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa pri­blížil. Teda ne­poj­dete za nimi! 9 A keď počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, ne­strachuj­te sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 A on po­vedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa pri­blížil. Teda ne­poj­dete za nimi!

Evanjelický

8 Riekol im: Nedaj­te sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som to! a: Čas sa pri­blížil. Nechoďte za nimi!

Ekumenický

8 On od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ne­zvied­li. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blíz­ko! , no nechoďte za nimi!

Bible21

8 „Dávej­te po­zor, abys­te se nene­cha­li svést,“ od­po­věděl. „Mno­zí při­jdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Ne­choď­te za ni­mi.