RoháčekLukáš21,38

Lukáš 21:38

Evanjelium podľa Lukáša

A všetok ľud pri­chádzal na ús­vite k nemu do chrámu počúvať ho.


Verš v kontexte

36 Pre­to teda bdej­te každého času, mod­liac sa, žeby ste boli uznaní za hod­ných unik­núť všet­kému tomu, čo sa to má diať, a po­staviť sa pred Synom človeka. 37 A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vr­chu, zvanom Olivovom. 38 A všetok ľud pri­chádzal na ús­vite k nemu do chrámu počúvať ho.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

38 A všetok ľud pri­chádzal na ús­vite k nemu do chrámu počúvať ho.

Evanjelický

38 A všetok ľud pri­chádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.

Ekumenický

38 A všetok ľud sa za­včas rána hr­nul k nemu do chrámu, aby ho počúval.

Bible21

38 Vše­chen lid ho cho­dil už za úsvi­tu po­s­lou­chat do chrá­mu.