RoháčekLukáš21,28

Lukáš 21:28

Evanjelium podľa Lukáša

A keď sa to začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie.


Verš v kontexte

27 A vtedy uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na ob­laku s mocou a slávou, velikou. 28 A keď sa to začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie. 29 A po­vedal im aj podobenstvo: Vidz­te fík a všet­ko stromovie:

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

28 A keď sa to začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie.

Evanjelický

28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.

Ekumenický

28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa, zo­dvih­nite hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie.

Bible21

28 Až se to všech­no za­čne dít, vzpřim­te se a po­zvedně­te hlavy, pro­tože se blíží vaše vykoupení!“