RoháčekLukáš21,27

Lukáš 21:27

Evanjelium podľa Lukáša

A vtedy uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na ob­laku s mocou a slávou, velikou.


Verš v kontexte

26 takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všet­ko prijde na svet. Lebo nebes­ké moci sa budú po­hybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na ob­laku s mocou a slávou, velikou. 28 A keď sa to začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

27 A vtedy uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na ob­laku s mocou a slávou, velikou.

Evanjelický

27 A vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v ob­laku s mocou a slávou veľkou.

Ekumenický

27 Vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou.

Bible21

27 Teh­dy spatří Syna člověka, jak při­chází v ob­la­ku s mo­cí a ve­likou slávou.