RoháčekLukáš21,26

Lukáš 21:26

Evanjelium podľa Lukáša

takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všet­ko prijde na svet. Lebo nebes­ké moci sa budú po­hybovať.


Verš v kontexte

25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, ne­vediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vl­nobitie, 26 takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všet­ko prijde na svet. Lebo nebes­ké moci sa budú po­hybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na ob­laku s mocou a slávou, velikou.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

26 takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všet­ko prijde na svet. Lebo nebes­ké moci sa budú po­hybovať.

Evanjelický

26 ľudia za­mrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebes­ké moci budú sa po­hybovať.

Ekumenický

26 Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebes­ké moc­nos­ti sa budú chvieť.

Bible21

26 Li­dé bu­dou zmírat stra­chy v před­tuše to­ho, co má při­jít na svět, ne­boť ne­bes­ké mo­cnosti se bu­dou otřásat.