RoháčekLukáš21,25

Lukáš 21:25

Evanjelium podľa Lukáša

A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, ne­vediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vl­nobitie,


Verš v kontexte

24 a budú padať os­trím meča a zajatí za­vedení budú medzi všet­ky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od po­hanov, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov. 25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, ne­vediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vl­nobitie, 26 takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všet­ko prijde na svet. Lebo nebes­ké moci sa budú po­hybovať.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, ne­vediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vl­nobitie,

Evanjelický

25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviez­dach, a na zemi úz­kosť národov, ktoré budú bez­rad­né pre hučanie mora i vl­nobitia;

Ekumenický

25 Na sln­ku, na mesiaci i na hviez­dach budú znamenia. Národy na zemi budú pl­né úz­kos­ti a zmät­ku z burácania mora a vl­nobitia.

Bible21

25 „­Na slun­ci, měsíci a hvěz­dách bu­dou zvláštní úka­zy. Na zemi bude úzkost mezi náro­dy, bez­radný­mi před zuřícím mořským pří­bo­jem.