RoháčekLukáš21,24

Lukáš 21:24

Evanjelium podľa Lukáša

a budú padať os­trím meča a zajatí za­vedení budú medzi všet­ky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od po­hanov, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov.


Verš v kontexte

23 Ale beda tehot­ným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Lebo bude veľká tieseň v tej zemi, a hnev bude na tom­to ľude, 24 a budú padať os­trím meča a zajatí za­vedení budú medzi všet­ky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od po­hanov, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov. 25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, ne­vediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vl­nobitie,

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

24 a budú padať os­trím meča a zajatí za­vedení budú medzi všet­ky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od po­hanov, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov.

Evanjelický

24 A budú padať pod os­trím meča a ako zajatí za­vlečení budú medzi všet­ky národy. A Jeruzalem budú plieniť po­hania, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov.

Ekumenický

24 Ľudia budú padať pod os­trím meča, od­vedú ich do zajatia medzi všet­ky národy a po Jeruzaleme budú šliapať po­hania, kým sa ne­na­pl­nia časy po­hanov.

Bible21

24 Bu­dou pa­dat ostřím meče a bu­dou od­ve­deni do za­jetí mezi všech­ny náro­dy. Po Je­ruzalé­mu bu­dou šlapat po­hané, dokud se ča­sy po­hanů nenaplní.“