RoháčekLukáš21,22

Lukáš 21:22

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo to budú dni po­msty, aby sa na­pl­nilo všet­ko, čo je na­písané.


Verš v kontexte

21 A vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy, a ktorí v jeho strede, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho. 22 Lebo to budú dni po­msty, aby sa na­pl­nilo všet­ko, čo je na­písané. 23 Ale beda tehot­ným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Lebo bude veľká tieseň v tej zemi, a hnev bude na tom­to ľude,

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo to budú dni po­msty, aby sa na­pl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Evanjelický

22 lebo sú to dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Ekumenický

22 Lebo to sú dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Bible21

22 Na­stanou to­tiž dny po­msty, kdy se na­plní vše, co je psáno.