RoháčekLukáš21,17

Lukáš 21:17

Evanjelium podľa Lukáša

a všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno.


Verš v kontexte

16 No, budú vás zrádzať i ­vlast­ní rodičia i bratia i príbuz­ní i priatelia a usmr­tia niek­torých z vás, 17 a všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas s vašej hlavy nez­hynie.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 a všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno.

Evanjelický

17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno,

Ekumenický

17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno.

Bible21

17 Kvů­li mé­mu jménu vás bu­dou všich­ni nenávi­dět,